niedziela, 2 stycznia 2011

Something new?

English: Today I am thinking how I want to live through this year.  I decided to stop sabotage my dreams. It remind me citation ,,Only person which can destroy your dreams is yourself". On deduction of my note I have two words- New comming soon!

Dzisiaj dużo myślałam nad tym jak chcę przeżyć ten rok. Postanowiłam że przestanę sabotażować wszystkie swoje marzenia. Na myśl mi przyszedł pewien cytat ,, Jedyną osobą która może stanąć na drodze realizacji twoich marzeń jesteś ty sam". Na podsumowanie moich dzisiejszych przemyśleń mam dwa słowa :- idzie nowe.